Thanh toán và giao hàng

Phương thức thanh toán

 

Thanh toán tiền mặt

Quý khách có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp khi mua hàng tại Công ty hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng tận nơi khi mua sản phẩm cần lắp ráp.

 

Thanh toán bằng Internet Banking

Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoảng qua tài khoản ngân hàng của Công ty qua internet banking từ bất kỳ ngân hàng nào trong và ngoài nước.

-         Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vie6tcomback (VCB)

o   Tên tài khoản: Công ty THHH Mtv Hiền Phát Lợi

o   Stk: 0281001433841

o   Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  – Chi nhánh Bình Dương

-         Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vie6tcomback (VCB)

o   Tên tài khoản: Ngô Thanh Hiền

o   Stk: 0281000301793

o   Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  – Chi nhánh Bình Dương